Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen
Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen
Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen
Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen
Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen

Organisatie

De huurdersvereniging is opgericht in 1999, bestaat uit raadsleden en een bestuur.

De ledenraad is het hoogste orgaan binnen de vereniging. In deze raad nemen maximaal 15 vertegenwoordigers zitting die door de leden worden gekozen. De ledenraad controleert de begroting, en het bestuur. Daarnaast maakt de ledenraad een werkplan waarin activiteiten en aandachtspunten worden vastgelegd.

Het bestuur van de vereniging is benoemd door de ledenraad. Naast de dagelijkse gang van zaken voert het bestuur ook overleg met de verhuurder over de onderwerpen die door de ledenraad zijn aangedragen.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen en hun functie.

Bestuursleden

Hans Westerhof

Voorzitter

??????????

 

Bouwkundige zaken

Karima Barkani

Huurders Consulente

2e Penningmeester

Vice-Voorzitter

Wim v. Ekelenburg

Secretaris

Ric Somers

Penningmeester

Statuten