Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen
Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen
Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen
Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen
Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen

BELANGRIJK!

VOOR DE BEWONERS VAN WONINGCORPORATIE DE LEEUW VAN PUTTEN.

Privacy verklaring


Wanneer u een woning zoekt of huurt van De Leeuw van Putten, dan bent u automatisch lid van de Huurdersvereniging LvP. Tenzij u schriftelijk aangeeft bij het bestuur van de Huurdersvereniging LvP dat u dit niet wenst.De Huurdersvereniging LvP heeft geen persoonsgegevens van u. Persoonsgegevens zijn onder andere uw naam, adres en woonplaats. Indien we in een individueel geval toch uw persoonsgegevens nodig hebben, dan overleggen wij met u als huurder. We hebben alleen persoonsgegevens van u nodig, indien u een beroep doet op de huurdersvereniging i.v.m klachten, vragen etc. In dat geval gebruiken en beveiligen wij uw persoonsgegevens volgens de eisen van de wet (de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG).
Privacy gaat over uw ‘persoonlijke levenssfeer’. Uw persoonsgegevens hebben daar veel mee te maken. Deze privacyverklaring is daarom belangrijk. Hierin leest u welke gegevens wij van u gebruiken en waarvoor. Zo weet u precies hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Waarvoor wij uw gegevens gebruiken
De Huurdersvereniging LvP is opgericht om uw belangen op woongebied, woning, woonomgeving, woonzorgen en problemen te behartigen. En bij evt. geschillen te bemiddelen. Omdat bijna alles schriftelijk vastgelegd wordt zal uw naam en adres dan genoteerd worden. Hier gaan we volgens de wet mee om. En wanneer het niet meer nodig is wordt de informatie vernietigd.

Welke persoonsgegevens hebben we dan nodig?

– Uw naam, adres en woonplaats;
– Uw telefoonnummer;
– Uw e-mailadres.

Gegevens delen met anderen
Uw persoonsgegevens geven wij alleen aan anderen:
– Als dit nodig is om gemaakte afspraken met u uit te voeren.
– Als dit wettelijk verplicht is.

In alle gevallen vragen wij altijd eerst uw toestemming.

Contact met aannemers en andere onderhoudsbedrijven
Deze contacten lopen uitsluitend via De Leeuw van Putten.

Bewaren van uw gegevens
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen.

Beveiligen van gegevens, Geheimhouding
Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van gegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.  Gaat er ondanks onze beveiliging iets mis en heeft dat nadeel voor u? Dan informeren wij u daarover zo snel mogelijk.

Uw rechten
Vindt u dat uw rechten geschonden zijn door de Huurdersvereniging, meldt u dit dan aan het bestuur, bij voorkeur schriftelijk aan Bestuur Huurdersvereniging LvP, Schrijnwerker 105a, 3201TJ, Spijkenisse, of per email: info@huurdersvereniging-lvp.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Wij adviseren u dan ook om deze verklaring regelmatig te raadplegen.