huurdersvereniging-lvp.nl

Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen
Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen
Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen
Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen
Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen

BELANGRIJK NIEUWS!

VOOR DE BEWONERS VAN WONINGCORPORATIE DE LEEUW VAN PUTTEN.

 

Op maandag 18 februari 2019 organiseert de huurdersvereniging-lvp weer haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering voor alle bewoners van woningcorporatie De Leeuw van Putten.

 

De ledenvergadering wordt gehouden in het:

WIJKCENTRUM DE AKKERS AAN DE LENTE AKKER NR.5

De aanvang is om 20.00 uur en de zaal open vanaf 19.30 uur.

 

Wij roepen iedere huurder op te komen, want de komende jaren gaan er ontwikkelingen plaats vinden, die voor iedere huurder van belang zijn.  Bijvoorbeeld maatregelen in verband met duurzaamheid. Wij doen ons uiterste best om de belangen te behartigen van alle huurders. Wij praten ook met de gemeente en de woningcorporatie over het leefklimaat en de woonkwaliteit en uiteraard willen wij alle woningen betaalbaar houden. Om ons werk goed te doen vragen wij ook input en commentaar van al onze leden.

 

Heeft u vragen, opmerkingen, commentaar of wat dan ook?

 

Laat u horen en kom naar het wijkcentrum de Akkers op maandag 18 februari!

 

Mocht u eventueel vragen hebben?

Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur op het volgende telefoonnummers: 0181-616 957

 

GRAAG HETEN WIJ U VAN HARTE WELKOM OP ONZE LEDENVERGADERING EN NATUURLIJK

STAAT DE KOFFIE EN/OF THEE KLAAR.

 

Het bestuur.

 

***********************************************************************************************************************************************

 

Rijksoverheid – Mededelingen

Beantwoording Kamervragen over opkrikken huurprijs door onjuiste energie-index

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) beantwoordt vragen van het Kamerlid Bashir (SP) over het opkrikken van de huurprijs door gesjoemel met de energie-index.

Hoe tel ik de punten van mijn zelfstandige huurwoning?

Zelfstandige huurwoningen krijgen punten voor de oppervlakte van de woning, het aantal verwarmde ruimtes en bijvoorbeeld de afwerking van keuken of badkamer. Maar ook voor de WOZ-waarde. Het aantal punten van een huurwoning bepaalt de maximale huur van de woning. Hoe meer punten, hoe hoger de huur mag zijn. Dit puntenstelsel geldt voor zelfstandige huurwoningen.

Adempauze bij uitzichtloze schulden

Mensen met uitzichtloze schulden kunnen binnenkort een ‘afkoelingsperiode’ van zes maanden krijgen waarin ze even geen afbetalingen hoeven te doen.

Huurders vrije sector moeten verhuizen

Huurders in de vrije sector kunnen of willen de torenhoge huren niet meer opbrengen en moeten verhuizen. Huurdersorganisaties slaan alarm over betaalbaarheid in de commerciële huursector.

Internetconsultatie over stimulering middenhuursegment via bestemmingsplannen

Het ontwerp van de wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is vandaag gepubliceerd. Via internetconsultatie.nl kan iedereen kennis nemen van de voorgenomen wijziging en desgewenst reageren. De consultatie loopt tot en met 2 december 2016.

Wetsvoorstel: meer betaalbare huurwoningen in sociale en vrije sector

Woningbouwcorporaties krijgen een korting op de verhuurderheffing als zij goedkope sociale huurwoningen bijbouwen. Ook worden de regels eenvoudiger als corporaties hun duurdere huizen verkopen aan beleggers. Het gaat om sociale huurwoningen die gezien hun maximale huurprijs ook in de vrije sector verhuurd kunnen worden. Voorwaarde is dat de corporatie voor elke verkochte duurdere sociale huurwoning een nieuwe goedkope sociale huurwoning terug bouwt.

Energieprestatievergoeding voor nul-op-de-meter woning

Verhuurders die hun woningen tot een (bijna) nul-op-de-meter woning renoveren, mogen vanaf 1 september een energieprestatievergoeding van hun huurders vragen. Bij zo’n woning worden energiebesparende maatregelen gecombineerd met energieopwekkende voorzieningen, zoals zonnepanelen, zonneboilers of warmtepompen. Via de energieprestatievergoeding kan de verhuurder de forse investeringen in de huurwoning terugverdienen. Over de hoogte van de vergoeding moeten de verhuurder en de huurder het eens worden.